Vedtekter for SG

VEDTEKTER FOR SVIDDGUMMI

§1.
Sviddgummis formål er å:
a) Samle eiere, brukere og interesserte av motorisert kjøretøy og motorsport uavhengig av merke og sport.
b) Arrangere kjøretreff, biltreff, konkuranse, medlemsmøter og hyggelige sammenkomster.
c) Samarbeide med andre bilklubber, i og utenfor Norge.
d) Arbeide for medlemmenes interesser.
e) By på gode avtaler til medlemmene i form av rabattavtaler, bruk av bane, gode inngangspriser på diverse arrangement m.m.

§2.
Styret representerer organisasjonen utad.
Styremøter avholdes etter behov.
Styret må innen rimelig tid etter årlig medlemskontingent betalingsfrist legge frem terminliste.

§3.
For å være gullmedlem i Sviddgummi kreves at man er medlem av Sviddgummi pluss at man betaler medlemskontingentet. Kontingenten forfaller normalt til betaling 01 februar.  Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen denne tid blir strøket uten ytterligere varsel.

§4.
Medlemmer kan ekskluderes dersom de opptrer i strid med klubbens formålsparagraf, eller på annen ulovlig måte skader organisasjonen.
Eksklusjonen foretas av styret med minst 3/4 flertall.  Styret plikter å orientere den som ønskes ekskludert minst 1 uke før styremøte, slik at vedkommende kan forklare seg skriftlig, eventuelt på møtet.

§5.
Politisk, religiøs eller annen ideologisk virksomhet tillates ikke i Sviddgummi eller i organisasjonens navn.

§6.
Vedtektsendringer krever minst 3/4 flertall i styret.

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.